Nieuws

Investeringen in landbouwapparatuur met GPS - 17/02/2014

De overheid stimuleert landbouwondernemers die investeren in een duurzame agrosector.

Ondernemers kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen als zij GPS-techniek willen toepassen op landbouwwerktuigen. Het kan dan gaan om GPS-aangestuurde ploegen, spuiten, schoffels, poot- en zaaimachines, bemestingsapparatuur en apparatuur voor precisieberegening. Met spuit- en schoffelapparatuur die door GPS wordt gestuurd kan de ondernemer bijvoorbeeld besparen op gewasbeschermingsmiddelen.

U kunt deze subsidie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een agrarisch ondernemer.
 • U voert de investering uit in Nederland.
 • U schaft nieuwe machines en apparatuur aan.
 • U investeert in een landbouwmachine die door GPS wordt gestuurd. Een trekker die door GPS recht blijft rijden, wordt niet door GPS gestuurd. Dit valt niet onder de subsidie.
 • Investeert u in een mestinjecteur? Dan moet de zodenbemester met GPS gestuurde sectieafsluiting onderdeel van de investering zijn.
 • U begint met de investering op of na de datum van de toewijsbrief.
 • U gaat voor de datum van de toewijsbrief nog geen verplichtingen aan die te maken hebben met de investering.
 • U vraagt tijdens deze openstelling geen subsidie Investeringen in duurzame opslagplaatsen aan.
 • U ontvangt voor dezelfde investering geen subsidie Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen.
 • U realiseert de investering uiterlijk op 28 februari 2015. U heeft dus zeven maanden de tijd om uw investering te realiseren. Deze termijn is korter dan gebruikelijk is bij investeringssubsidies. Houd hier rekening mee bij uw aanvraag.
 • Na het realiseren en betalen van de investering vraagt u subsidievaststelling aan. Dit kan uiterlijk op 28 februari 2015. Hierna volgt nog een kortingsperiode tot en met 25 maart 2015.
 • Nadat u de brief heeft ontvangen waarin uw subsidie is vastgesteld, houdt u de investering minstens vijf jaar functionerend op het bedrijf. Dit heet instandhoudingsplicht.
 • U voldoet aan de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 • De modulatiekorting en de ondergrens voor uitbetaling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn van toepassing. Meer informatie leest u op de pagina Kortingen en GLB.
 • U mag per onderneming één aanvraag indienen. U mag wel voor meerdere machines en apparatuur uit de verschillende categorieën in één keer aanvragen.

U krijgt maximaal 30% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag is maximaal € 50.000. De kosten die onder de subsidie vallen zijn minimaal € 15.000 om voor subsidie in aanmerking te komen.

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in een of meer van de volgende categorieën machines en apparatuur:

 • Een ploeg met een GPS-antenne voor bijsturing.
 • Spuitapparatuur die door sturing met GPS secties kan afsluiten of schoffelapparatuur met een GPS-antenne voor bijsturing.
 • Bemestingsapparatuur die door sturing met GPS secties of de strooibreedte en dosering kan aanpassen.
 • Beregeningsapparatuur met vochtsensoren die door sturing met GPS en op basis van taakkaarten het vocht doseert.
 • Poot- en zaaiapparatuur die door sturing met GPS secties kan uitschakelen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Rijenbemester: de secties zijn afzonderlijk in- en uit te schakelen door GPS om overlap te voorkomen.
 • Kunstmeststrooier: de schotels van de kunstmeststrooier worden door geprogrammeerde kaarten en GPS gestuurd om overlap te voorkomen en om percelen nauwkeurig te bemesten.
 • Ploeg: de voorbreedte van de ploeg wordt door GPS-sturing aangepast.

U krijgt subsidie voor de kosten (exclusief btw) die u maakt voor:

 • de aanschaf van nieuwe machines en apparatuur waarvan u de eerste gebruiker bent
 • de installatie van de investering

U kunt deze subsidie aanvragen als u een landbouwondernemer bent en wilt investeren in landbouwapparatuur met GPS. Loonwerkers en intermediairs komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Als er meer aanvragers zijn dan budget, dan wordt er geloot onder aanvragers die in 2013, 2012 en/of 2011 geen subsidie Investeringen in landbouwapparatuur met GPS, Investeringen in duurzame opslagplaatsen of Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen hebben gekregen.

De subsidie kunt u aanvragen van 1 maart tot en met 31 maart 2014 via deze link.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze vertegenwoordigers via telefoonnummer 0117 - 45 32 55
of via het online contactformulier.