Nieuws

SKL Keuringen 2014 - 05/03/2014

Vanwege een gebrek aan voldoende ruimte voor de SKL-testbaan, kunnen wij niet het hele jaar rond SKL keuren. We keuren de sproeimachines alleen eind maart 2014 en begin oktober 2014.

Maak snel een afspraak om problemen te voorkomen!

Een goed onderhouden en goedgekeurde spuitmachine is de basis om efficiënt met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan en een optimaal resultaat te bereiken. Een ander positief punt is dat spuitmachines door de keuring in goede conditie blijven. Zo wordt ongewenste stilstand tijdens het groeiseizoen voorkomen. Tijdens de periodieke keuring worden alle punten van de spuitmachine gecontroleerd en nagemeten die van belang zijn om tot een goed werkende machine te komen. Deze keuring vindt elke drie jaar plaats en is gebaseerd op een verordening de productschappen Akkerbouw en Tuinbouw.
De keuring wordt uitgevoerd aan de hand van een keuringsprotocol op grond van de eisen die in de verordeningen van de Productschappen zijn opgenomen.

Neem contact op om een afspraak te maken voor een nieuwe SKL keuring via telefoonnummer 0117-453255 of via magazijn@lmbvermeulen.nl

We zijn u graag van dienst!