Logo Vermeulen

ASPI Handleiding en Montage instructies

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG ALVORENS HET FILTER TE GEBRUIKEN !!

A. INLEIDING
Deze handleiding geeft u belangrijke informatie over het gebruik van het ASPI cabinefilter. Lees deze handleiding aandachtig door en neem bij twijfel, vragen of onduidelijkheid altijd contact op met uw leverancier.

B. DOEL VAN HET FILTER
Het ASPI filter is ontworpen ter vervanging van de klassieke cabinestoffilters tijdens bepaalde werkzaamheden. Het doel van het filter is, om lucht dat via het standaard ventilatiesysteem van buitenaf de cabine in wordt geblazen, te filteren door speciale actieve koolstof. Hierdoor kunnen bepaalde bestanddelen uit deze buitenlucht worden geabsorbeerd door de actieve koolstof, voordat de luchtstroom in de cabine komt. Het ASPI filter wordt vooral toegepast bij spuitwerkzaamheden in de agrarische sector en bij werkzaamheden in industriele omgevingen.

C. OPBOUW VAN HET FILTER
In gebruiksklare toestand is het ASPI filter als volgt opgebouwd:

 

1. Behuizing van metaal
2. Afdichtstrip (plaats is afhankelijk van type)
3. Filterpapier
4. Actieve koolstof
5. Afsluitplug (plaats is afhankelijk van het type filter)

 

De actieve koolstof is van het type Norit RB3. Een overzicht van de absorptiecapaciteit is verkrijgbaar bij uw leverancier.

D. INSTALLATIE
Alvorens het filter te installeren in uw cabine, dient u dit gebruiksklaar te maken. Hierbij gaat u als volgt te werk:

1. Demonteer de kunststof afsluitplug van het filterhuis ( zie C. punt 5).
2. Controleer of de los meegeleverde koolstof luchtdicht verpakt zit, open de verpakking en giet de koolstof via de vulopening in het filterhuis. Schud het filter tijdens het vullen regelmatig, zodat de koolstof gelijkmatig verdeeld wordt. Vul het filterhuis zo ver als mogelijk.
3. Monteer de kunststof afsluitplug.
4. Controleer of het papierfilter gelijkmatig is verdeeld over de gehele lengte en breedte van het filterhuis.

Het filter is nu gebruiksklaar en kan als volgt in de cabine worden geinstalleerd:
1. Demonteer het bestaande standaard cabinefilter.
2. Plaats het ASPI filter in de cabine, waarbij de zijde van het filterpapier de inlaatzijde voor de buitenlucht is (let op de aanduiding op het filter).
3. Controleer of het filter goed aansluit op het luchtkanaal en geen “valse” lucht kan doorlaten.
4. Bevestig het filter op de gebruikelijke wijze.

E. GEBRUIK EN ONDERHOUD
Voor een juist en veilig gebruik van ASPI filters is het noodzakelijk de volgende algemene regels in acht te nemen;

  • Zorg voor een goed afsluitbare cabine.
  • Zorg ervoor dat uw cabine en het ventilatiesysteem schoon is.
  • In de cabine dient altijd een lichte overdruk te heersen, opgebouwd door lucht welke via het ASPI filter is aangezogen.
  • Breng geen schadelijke stoffen in de cabine via kleding, gereedschappen, verpakkingen e.d..
  • Controleer regelmatig of de aansluiting van het filter op de cabine correct en luchtdicht is.
  • De absorptiecapaciteit van de actieve kool neemt af onder invloed van o.a. intensiteit van gebruik, verontreinigingsgraad, temperatuur en luchtvochtigheid.

VERVANG DE ACTIEVE KOOL DAAROM REGELMATIG!!!

  • Controleer regelmatig het filterpapier op vervuiling en aansluiting en vervang dit tijdig.
  • Na gebruik kunt u het ASPI filter verwisselen met het standaard filter. Bewaar het ASPI filter droog, stofvrij en luchtdicht.

Zowel een set met koolvulling als ook een los papierfilter is verkrijgbaar bij uw leverancier.

Vervangen van de koolvulling gaat als volgt:
1. Demonteer het komplete filter.
2. Verwijder de kunststof afsluitplug (zie C.5).
3. Giet de verbruikte koolvulling uit het filterhuis. LET OP: de verbruikte koolvulling dient te worden behandeld als chemisch afval.
4. Als het filterhuis volledig leeg en schoon is, kunt u de nieuwe vulling inbrengen en het filter weer installeren, zoals beschreven in punt D (Installatie).

Het filterpapier kunt u vervangen door deze vanaf de korte zijden naar elkaar toe te drukken (op “harmonica” wijze) en na een lichte draai in of uit het filterhuis te schuiven.

NEEM BIJ TWIJFEL OF VRAGEN ALTIJD CONTACT OP MET UW LEVERANCIER!